Google Sheets

Google Sheets

Miễn phí 4.8

Có sẵn cho: Android, iOS,

Tạo bảng tính đơn giản và nhanh chóng với Google Sheets trên máy tính hoặc điện thoại.

Với Google Sheets bạn có thể: 

  • Tạo các bảng tính hoặc chỉnh sửa các tệp hiện có
  • Chia sẻ bảng tính và có thể cộng tác với nhiều người trên một bảng tính cùng lúc

 

  • Không bao giờ lo lắng về mất giữ liệu do ngay sau khi bạn nhập, mọi thứ đã được sao lưu
  • Với các đề xuất thông minh, bạn có thể chèn biểu đồ đơn giản và áp dụng nhiều định dạng khác nhau
  • Mở, chỉnh sửa cũng như lưu trữ được các tệp Excel

Là một phần của Google Workspace, Google Sheets cũng được hỗ trợ bởi Google AI giúp nhận các thông tin và xử lý nhanh chóng. Đây thực sự là một công cụ cần thiết và quan trọng nâng cao hiệu quả công việc cho bạn! 

Giá:
Miễn phí
Chuyên mục:
Phiên bản:
All
Nguồn:
Android - iOS
Hệ thống:
Android, iOS,
Đánh giá:
4.8